Mùa nào nở hoa Brazil Gỗ _ Khi gỗ Brazil có thể nở _ Có bao nhiêu tháng của gỗ Brazil, và thời gian ra hoa là vài tháng

Ngày 2022-11-20 09:55     HITS: 155

Mùa nào nở hoa Brazil Gỗ _ Khi gỗ Brazil có thể nở _ Có bao nhiêu tháng của gỗ Brazil, và thời gian ra hoa là vài tháng

Mùa nào nở hoa Brazil Gỗ _ Khi gỗ Brazil có thể nở _ Có bao nhiêu tháng của gỗ Brazil, và thời gian ra hoa là vài tháng

Mùa nào nở hoa Brazil Gỗ Tại sao chúng ta không thể giữ nó vào mùa xuân và mùa hè trước khi trồng? Nguyên nhân của khu vực là nguyên nhân của héo! Dữ liệu cho thấy cây con của những cây đất xuất hiện vào mùa xuân là 70%và mùa thu là hơn 80%.

Do mùa thu hồi của tất cả mọi thứ, sức nóng từ cây đã bắt đầu giảm số lượng lớn, và diện tích đất có thể đã bị thối và đất được hình thành.

Vào mùa xuân, có mười nơi mà rễ của rễ gỗ kéo dài.

Nếu vật liệu mặt đất ngày càng thô h