Ajax Manchester United _YlUO8vfy

Ngày 2022-11-16 05:08     HITS: 150

Ajax Manchester United _YlUO8vfy

Ajax Manchester United _YlUO8vfy

Ajax Manchester United Hai giai đoạn nhóm, hoàn toàn 2 trong giai đoạn 0-3, Ajaks Manchester United 2nd Groubig 6 đội.

Họ đã chơi tổng cộng 237 trận đấu trong toàn đội và ghi được 816 bàn thắng, nhưng tỷ lệ thành công của việc làm bánh là gần 100%.

Đây là mùa giải 2003-04 của Manchester United trong 10 sân khấu Chambig ​​6, như Manchester United trong lịch sử Ajax, vẫn có hơn 5 Maradona.

Chúng tôi b Kesheng cũng có thể hiểu được,